Psychoterapia par

Psychoterapia par

Psychoterapia par

Szczególnym rodzajem terapii jest terapia par

Warunkiem jej powodzenia jest miłość między partnerami, gotowość do szczerej komunikacji, słuchanie drugiej osoby i otwartość na zrozumienie świata przeżyć swoich oraz partnera. Związek, nawet ten trudny, rozwija osobowość. Gdy zrozumiemy dar, jakim jest relacja z drugim człowiekiem, otwierają się przed nami drzwi do pełniejszego życia.

Wygląda to bardzo prosto, jednak nastręcza większości osób wiele problemów.

Musisz też wiedzieć, że jeśli nie cieszysz się indywidualnym szczęściem, to w żadnym związku nie znajdziesz satysfakcji.

Każda relacja przechodzi przez trudne momenty.

 Własna stabilność i wiedza, kim się jest pomaga  przetrwać ciężkie dni.