Psychoterapia par

Psychoterapia par

Psychoterapia par

Szczególnym rodzajem terapii, jest terapia par.

Warunkiem jej powodzenia jest miłość między partnerami, gotowość do szczerej komunikacji, słuchanie drugiej osoby i otwartość na zrozumienie świata przeżyć swoich oraz drugiej osoby.

Wygląda to bardzo prosto, jednak nastręcza większości osób wiele problemów.

Musisz też wiedzieć, że jeśli nie cieszysz się indywidualnym szczęściem, to w żadnym związku nie znajdziesz satysfakcji.

Każda relacja przechodzi przez trudne momenty.

 Własna stabilność i wiedza, kim się jest pomaga  przetrwać ciężkie dni.